dr. I Made Ari Dwi Saputra, SpOT (K) Hip & Knee

Jadwal Praktek

Nama DokterSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
dr. I Made Ari Dwi Saputra, SpOT (K) Hip & Knee 08.00 - 12.00 Dengan Perjanjian 08.00 - 12.00 Dengan Perjanjian 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00