Dr. dr. Lukman Shebubakar, Sp.OT (K)

lukman

Jadwal Praktek

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Dr. dr. Lukman Shebubakar, Sp.OT (K) 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 - 12.00 - 14.00