dr. Muki Partono, Sp.OT

 

muki2

Jadwal Praktek

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Muki Partono, Sp.OT 09.00 - 11.00 - 15.00 - 17.00 09.00 -12.00 - 20.00 - 21.00 16.00 - 20.00 10.00 - 16.00 09.00 - 12.00 - 16.00 - 18.00 15.00 - 18.00