dr. Tetty A.S. Usman, SpM(K)

Jadwal Praktek

Nama DokterSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
dr. Tetty A.S. Usman, SpM(K) 09.00 - 13.00 15.00 - 18.00