drg. Ariyanti Rezeki, Sp.Pros

Jadwal Praktek

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
drg. Ariyanti Rezeki, Sp.Pros 19.00 - 21.00 - - - - 16.00 - 18.00