drg. Ariyanti Rezeki, Sp.Pros

Jadwal Praktek

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
drg. Ariyanti Rezeki, Sp.Pros 19.00 - 21.00 16.30 - 20.00 - - - 08.00 - 11.00