drg. Gina Vanessa Achmad, SpKGA

Jadwal Praktek

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
drg. Gina Vanessa Achmad, SpKGA 15.00-17.00 09.00-11.00