drg. Hj.Perminta Rahayu

Jadwal Praktek

Nama DokterSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
drg. Hj.Perminta Rahayu 08.00 - 12.00 08.00 - 12.00 08.00 - 14.30 08.00 - 12.00